Sztuka i rzemiosło artystyczne
Spotkania wyjątkowych ludzi

POCIĄG DO POLSKIEJ SZTUKI

PROGRAM FESTIWALU TARGIRA 2019

Projekt

ŚWIEBODZICE 14 - 16 czerwca 2019

14 czerwca, piątek

godz. 11:00

 • otwarcie hali dla publiczności
 • rozpoczęcie konkursu „Art-Nobilium”
 • rozpoczęcie konkursu Grand Prix Targira
 • otwarcie "Plenerowej Akademii Sztuki"
  w programie: warsztaty dla dzieci i młodzieży

godz. 13:00

 • uroczyste otwarcie Festiwalu
 • otwarcie wystawy głównej Piękno Szkła Pawła Borowskiego
 • otwarcie wystawy promocyjnej Tylko czas Arkadiusza Dzielawskiego
 • otwarcie wystawy historycznej Zegary kolejowe z Dolnego Śląska /kuratorzy: Wojciech Magierski, Adam Mroziuk/
 • rozstrzygnięcie konkursu „Art-Nobilium” oraz wręczenie nagród

godz. 17:00

 • zamknięcie pierwszego dnia Festiwalu

15 czerwca, sobota

godz. 9:30

 • odjazd Pociągu do Polskiej Sztuki z Wrocławia Gł.

godz. 10:00

 • otwarcie hali dla publiczności

godz. 10:10

 • przyjazd Pociągu do Polskiej Sztuki do Świebodzic, występ kolejowej orkiestry dętej na Placu Dworcowym w Świebodzicach

godz. 10:15 — 11:00

 • przejazd gości i pasażerów Pociągu do Polskiej Sztuki do hali IX Festiwalu Targira-art. ul. Mieszka Starego 6

godz. 11:20

 • uroczyste powitanie wszystkich uczestników Pociągu do Polskiej Sztuki - okolicznościowe wystąpienia wszystkich partnerów projektu

godz. 12:00

 • wykład Małgorzaty Ziewieckeij nt. Roli sztuki w kształtowaniu postaw obywatelskich i pielęgnowaniu tradycji narodowych

godz. 12:20

 • wykład Oskara Olejnika pt. Sztuka i kolej

godz. 12:50

 • wykład Katarzyny Odrowskiej pt. Współczesne związki sztuki i kolei żelaznej

godz. 13:20

 • wykład Jarosława Jaśnikowskiego Inspiracja i kolej

godz. 13:45

 • spotkanie partnerów projektu Pociągu do Polskiej Sztuki na Zielonej Sali
 • występ kolejowej orkiestry dętej przed halą gł. Festiwalu

godz. 14:45

 • występ artystyczny

godz. 15:15

 • promocja książki Sebastiana Kotlińskiego pt. Historia kolei Wrocław – Świebodzice

godz. 16:30

 • przejazd uczestników Pociągu do Polskiej Sztuki na dworzec w Świebodzicach

godz. 17:10

 • odjazd Pociągu do Polskiej Sztuki do Wrocławia

godz. 18:00

 • zamknięcie drugiego dnia Festiwalu

16 czerwca, niedziela

godz. 9:30

 • odjazd Pociągu do Polskiej Sztuki z Wrocławia Gł. do Świebodzic

godz. 10:00

 • przyjazd Pociągu do Polskiej Sztuki do Świebodzic i transport uczestników do hali głównej Festiwalu
 • otwarcie hali dla publiczności

godz. 11:30

 • spotkanie autorskie z Arkadiuszem Dzielawskim malarstwo

godz. 12:10

 • spotkanie autorskie z Pawłem Borowskim – szkło artystyczne

godz. 15:10

 • przejazd uczestników Pociągu do Polskiej Sztuki na dworzec kolejowy w Świebodzicach

godz. 15:30

 • zakończenie głosowania konkursu Grand Prix

godz. 17:00

 • rozstrzygnięcie konkursu Grand Prix
 • losowanie nagród dla publiczności
 • uroczyste zamknięcie Festiwalu Targira-art

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w programie.

UWAGA!

Niedzielny przejazd Pociągu do Polskiej Sztuki uzależniony jest od frekwencji zainteresowanych osób.