Sztuka i rzemiosło artystyczne
Spotkania wyjątkowych ludzi

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu Targira Grand Prix

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem Konkursu TARGIRA GRAND PRIX jest Stowarzyszenie Promocji Sztuki i Rzemiosła Targira.
  2. Konkurs ma charakter zamknięty i dotyczy wyłącznie zgłoszonych do Konkursu i prezentowanych na stoiskach hali głównej Festiwalu.
  3. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi o godzinie 11.00 pierwszego dnia Festiwalu i trwać będzie do godziny 15.00 ostatniego dnia Festiwalu.
  4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się na scenie głównej godzinie 17.00 w ostatnim dniu Festiwalu.
 2. Cel Konkursu
  1. Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej wartościowego, pod względem artystycznym, dzieła prezentowanego na Festiwalu Targira-art, które uzyska uznanie publiczności odwiedzającej Festiwal.
 3. Udział w Konkursie
  1. Konkurs skierowany jest do wystawców Festiwalu Targira-art.
  2. Każdy wystawca może zgłosić jedno dzieło w konkursie, które będzie eksponowane na stoisku i oznaczone odpowiednim numerem przygotowanym przez organizatora.
  3. Zgłoszenie dzieła do Konkursu o Grand Prix Targiry-art następuje w momencie przyjęcia przez organizatora Konkursu pisemnego zgłoszenia od twórcy.
  4. Na jednym wydzielonym stoisku może być eksponowane tylko jedno dzieło biorące udział w konkursie. Dotyczy to także stoisk, na którym prezentowane są dzieła więcej niż jednego artysty czy rzemieślnika.
  5. Każde dzieło zakwalifikowane do Konkursu, będzie eksponowane na stronie internetowej Festiwalu.
  6. Zgłaszający dzieło do Konkursu oświadcza, że jest jego jedynym autorem i właścicielem oraz posiada do niego wszelkie prawa.
  7. W przypadku, gdy zgłaszający nie jest autorem i właścicielem zgłoszonego dzieła, wówczas traci on możliwość udziału we wszystkich konkursach organizowanych w ramach Festiwalu.
  8. Dzieło zgłoszone do Konkursu nie może być sprzedane, wymienione lub odstąpione innym osobom w okresie trwania Festiwalu.
  9. W przypadku, gdy dzieło zostanie sprzedane, wymienione lub odstąpione innym osobom, automatycznie zostaje wykluczone z Konkursu.
  10. Uczestnikiem Konkursu dla publiczności może być każda osoba fizyczna, która zakupi bilet wstępu na Festiwal, prawidłowo wypełni kupon konkursowy i w trakcie trwania Konkursu wrzuci go do urny.
 4. Nagrody konkursowe
  1. Nagrodami w Konkursie są:
   • dyplom potwierdzający zdobycie Grand Prix Targira-art,
   • statuetka,
   • roczna promocja dzieła i jego autora na głównej stronie internetowej Festiwalu,
 5. Przyznawanie nagród
  1. Nagrody Grand Prix Targira-art otrzyma dzieło, które uzyska największą liczbę kuponów konkursowych.
  2. W przypadku, gdy więcej niż jedno dzieło uzyska największą liczbę głosów, wówczas, wszystkie dzieła otrzymują stosowne dyplomy a o wycieczce do Francji będzie decydowało oficjalne losowanie.
  3. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Festiwalu www.targira-art.pl
  4. .
 6. Odbiór nagród
  1. Uroczyste wręczenie nagrody Grand Prix Targira-art nastąpi na scenie głównej Festiwalu o godzinie 17.00. Wymagany jest osobisty odbiór nagrody przez jej autora.
  2. W przypadku braku autora dzieła, które wygrało w konkursie, nagrodę przyznaje się kolejnym autorom, których dzieła otrzymały największą liczbę głosów.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze organizacyjnym Festiwalu oraz na stronie internetowej www.targira-art.pl
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywała od momentu ogłoszenia jej na stronie internetowej Festiwalu.
  3. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikami, a Organizatorami Targów będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Organizatora.

Dyrektor Targów

Wyniki konkursu Grand Prix Targira-art 2019

Do konkursu Grand Prix Targira-art. 2019 zostało zgłoszonych 11 dzieł. Z pośród nich najwięcej głosów publiczności otrzymał obraz Arkadiusz Dzielwskiego pt. Kapelusznik

W nagrodę jej autor otrzymał okolicznościowy dyplom Grand Prix Targira-art. 2019 oraz statuetkę wykonaną przez Mariusza Chrząstka ufundowaną przez Pana Ireneusza Zyskę -Posła na Sejm RP ze Świebodzic. Dodatkowo nagrodzone dzieło będzie promowane przez najbliższy rok na stronie głównej Festiwalu. Serdecznie gratulujemy.

Wyniki konkursu Grand Prix Targira 2018

Do konkursu Grand Prix Targira-art. 2018 zostało zgłoszonych 10 dzieł. Z pośród nich najwięcej głosów publiczności otrzymał obraz Tomasza Alena Kopery pt.TAO3.

W nagrodę jej autor otrzymał okolicznościowy dyplom Grand Prix Targira-art. 2018 oraz statuetkę ufundowaną przez Panią Izabelę Katarzynę Mrzygłocką -Posłankę na Sejm RP z Wałbrzycha. Dodatkowo nagrodzone dzieło będzie promowane przez najbliższy rok na stronie głównej Festiwalu. Serdecznie gratulujemy.

Wyniki konkursu Grand Prix Targira 2017

Do konkursu Grand Prix Targira-art. 2017 zostało zgłoszonych 8 dzieł. Z pośród nich najwięcej głosów publiczności otrzymała bransoleta srebrna pt. „Róży czar” zaprojektowana i wykonana przez Pana Janusza Kula z Wrocławia.

W nagrodę jej autor otrzymał dyplom Grand Prix Targira-art. 2017 oraz statuetkę ufundowaną przez Pana Bogdana Zdrojewskiego – Posła do Parlamentu Europejskiego i byłego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dodatkowo nagrodzone dzieło będzie promowane przez najbliższy rok na internetowej stronie Festiwalu. Serdecznie gratulujemy.

Wyniki konkursu Grand Prix Targira 2016

Do konkursu Grand Prix Targira-art. 2016 zostało zgłoszonych 1o dzieł. Z pośród nich najwięcej głosów publiczności otrzymał komplet biżuterii pt. „Księżycowa Noc” zaprojektowany i wykonany przez Pana Janusza Kula z Wrocławia.

W nagrodę jej autor otrzymał dyplom Grand Prix Targira-art. 2016 oraz statuetkę ufundowaną przez Pana Mirosława Posłusznego – prezesa Zrzeszenia Handlu i Usług z Wrocławia. Dodatkowo nagrodzone dzieło będzie promowane przez najbliższy rok na stronie głównej Festiwalu. Serdecznie gratulujemy.

Wyniki konkursu Grand Prix Targira 2014

W 5 edycji Festiwalu Sztuki v Rzemiosła Targira 2014 zgłoszono 11 dzieł. Grand Prix zdobył komplet wieczorowy „Kara” wykonany przez Panią Wiesławę Kluk. Nagrodą w konkursie jest okolicznościowy dyplom, puchar ufundowany przez Posła na Sejm RP Panią Izabelę Katarzynę Mrzygłocką oraz roczna reklama dzieła na stronie głównej Festiwalu.

Wyniki konkursu Grand Prix Targira 2013

W konkursie Grand Prix Targira 2013 brało udział 6 dzieł. Nagrodę publiczności, okolicznościowy dyplom oraz wyjazd do Parlamentu Europejskiego, ufundowany przez panią Lidię Geringer de Oedenberg – europosłankę Ziemi Dolnośląskiej otrzymał naszyjnik „Daria” autorstwa pani Wiesławy Kluk ze Świebodzic.

Wyniki konkursu Grand Prix Targira 2012

Do konkursu Grand Prix Targira 2012 zostało zgłoszonych 12 dzieł. Z pośród nich najwięcej głosów publiczności otrzymała bransoleta wykonana ze srebra, złoconego mosiądzu i tytanu przez pana Tadeusza Murdzę pn. „Orchidea”.

W nagrodę jej autor otrzymał dyplom Grand Prix Targira 2012 oraz zaproszenie na wycieczkę do Parlamentu Europejskiego do Strasburga ufundowaną przez panią Lidię Geringer de Oedengerg – euro posłankę Ziemi Dolnośląskiej. Serdecznie gratulujemy.