Sztuka i rzemiosło artystyczne
Spotkania wyjątkowych ludzi

Burmistrz Miasta Świebodzice
Paweł Ozga
Poseł na Sejm RP
Izabela Katarzyna Mrzygłocka
Starosta Świdnicki
Piotr Fedorowicz
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Bogdan Zdrojewski
Prezes Związkug Rzemiosła Polskiego
Jerzy Bartnik
Poseł na Sejm RP
Ireneusz Zyska

Polski Związek Żeglarski