FESTIWAL SZTUKI v RZEMIOSŁA
Spotkania wyjątkowych ludzi

16 lipiec 2016

Sprawozdanie z I posiedzenia Kapituły

W dniu 17 czerwca 2016 roku w Świebodzicach podczas VI Festiwalu Sztuki v Rzemiosła Targira-art po raz pierwszy zebrała się Kapituła Alei Chwały Sztuki i Rzemiosła Polskiego tzw. Via Artis Polonia. Przedstawienie członków Kapituły zostało dokonane podczas oficjalnego otwarcia Festiwalu. W obradach udział wzięli:

  • prof. Michał Sachanbiński – rektor Szkoły Wyższej Rzemiosł Artystycznych z Wrocławia
  • Paweł Borowski – artysta szkła
  • Adam Gołemboski, który reprezentował Jerzego Bartnika- prezesa ZRP
  • Bogdan Kożuchowicz – Burmistrz Miasta Świebodzice
  • dr Janusz Kujat - autor projektu
  • Minister Bogdan Zdrojewski dojechał na skrócone posiedzenie Kapituły w dniu 19 czerwca.

Członkowie Kapituły pozytywnie zaopiniowali miejsce przyszłej Via Artis Polonia. W trakcie posiedzenia ustalono zasady nominacji twórców do uhonorowania, sposób wykonania założeń architektonicznych oraz ich realizacji. Burmistrz Bogdan Kożuchowicz określił wstępny okres przygotowawczy do wykonania niezbędnych prac projektowych terenu przeznaczonego do realizacji projektu. Cały projekt będzie realizowany w dwóch etapach. Pierwszy z nich ma zakończyć się w 2017 roku. Natomiast pełne uruchomienie planowane jest na 2018. Realizacja rosarium rozpocznie się w momencie, gdy zostaną zaakceptowane założenia projektowe całego terenu. Należy podkreślić, iż pierwsze posiedzenie Kapituły przebiegło bardzo sprawnie. Wszystkie ustalenia były przyjmowane po bardzo wnikliwej dyskusji i przez aklamację członków Kapituły. Podczas posiedzenia wprowadzono szereg nowych rozwiązań, które sprawią, że sam projekt ma dużą szansę na sukces międzynarodowy. Szczególne słowa podziękowania należą się Ministrowi Bogdanowi Zdrojewskiemu, Pawłowi Borowskiemu i Burmistrzowi Bogdanowi Kożuchowiczowi za wprowadzenie do projektu szeregu zmian, które uzupełnią dotychczasową koncepcję.