Sztuka i rzemiosło artystyczne
Spotkania wyjątkowych ludzi

REGULAMIN DLA PUBLICZNOŚCI FESTIWALU SZTUKI v RZEMIOSŁA

TARGIRA

ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE PROMOCJI SZTUKI I RZEMIOSŁA TARGIRA

  1. Zwiedzanie Festiwalu jest możliwe wyłącznie w godzinach jego otwarcia podanych na oficjalnej stronie internetowej.
  2. Udział w wydarzeniach, warsztatach i innych atrakcjach odbywających się w ramach Festiwalu jest bezpłatny.
  3. Publiczność festiwalowa obowiązana jest do przestrzegania Regulaminu Głównego Festiwalu dostępnego na oficjalnej stronie internetowej oraz wszelkich przepisów obowiązujących na terenie obiektu, na którym odbywa się Festiwal.
  4. Wykonywanie zdjęć eksponatów lub filmów na stoiskach możliwe jest wyłącznie za zgodą ich właścicieli.
  5. Zakazuje się spożywania posiłków poza miejscami do tego wyznaczonymi.
  6. Udział w konkursach przygotowanych przez Organizatora jest dobrowolny, a wypełnienie kuponu konkursowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych i informacyjnych związanych z Festiwalem. Zgodę można odwołać w każdym czasie w formie pisemnej lub elektronicznej na kontakt mailowy organizatora.
  7. Na terenie zamkniętym obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
Dyrektor Festiwalu
Janusz Kujat