Sztuka i rzemiosło artystyczne
Spotkania wyjątkowych ludzi

Regulamin Poczty Peronowo-Kolejowej

Regulamin "Poczty peronowo-kolejowej"

organizowanej z okazji IX Festiwalu Sztuki i Rzemiosła Targira-art.,

740. rocznicy nadania Świebodzicom Praw Miejskich,

200. rocznicy urodzin Gustava Beckera

 1. Organizatorami "Poczty peronowo-kolejowej" są:
  • Stowarzyszenie Promocji Sztuki i Rzemiosła TARGIRA,
  • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
  • Regionalny Koordynator ds. filatelistyki we Wrocławiu,
  • Region Sieci we Wrocławiu.
 2. "Poczta peronowo-kolejowa" zostanie zorganizowana w dniu 15 czerwca 2019 roku. Przewóz przesyłek nastąpi na trasie: Urząd Pocztowy Wrocław 68 - Urząd Pocztowy Świebodzice 1 – obszar podległy Regionowi Sieci we Wrocławiu.
 3. Do przewozu "Pocztą peronowo-kolejową" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym*.
 4. Wydaną z tej okazji kartkę okolicznościową "TARGIRA-art. FESTIWAL" bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej będzie można kupić od dnia 3 czerwca 2019 roku w UP Świebodzice 1, UP Wrocław 1 i UP Wrocław 68.
 5. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą peronowo-kolejową" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującym cennikiem, należy przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 13 czerwca 2019 roku na adres: Urząd Pocztowy Wrocław 68, ul. Małachowskiego 1-9, 50-000 Wrocław z dopiskiem na kopercie "Poczta peronowo- kolejowa". Przesyłki będzie można również nadać w dniu 15 czerwca 2019 roku na peronie Dworca Kolejowego Wrocław Główny, z którego do Świebodzic odjedzie "Pociąg do Polskiej Sztuki", u pracownika Poczty Polskiej wyposażonego w skrzynkę peronową. Nadanie na peronie będzie możliwe od 1 godziny do 10 minut przed odjazdem ,,Pociągu do Polskiej Sztuki”. Rozkład jazdy pociągu zostanie opublikowany na stronie internetowej www.targira-art.pl .
 6. Przesyłki dopuszczone do przewozu "Pocztą peronowo-kolejową" zostaną ostemplowane przez Urząd Pocztowy Wrocław 68 datownikiem okolicznościowym z hasłem: "Pociąg do Polskiej Sztuki Poczta Peronowa Dworzec Kolejowy Wrocław Główny".
 7. Przesyłki przygotowane do przewozu "Pocztą peronowo-kolejową" pracownicy Urzędu Pocztowego Wrocław 68 przewiozą "Pociągiem do Polskiej Sztuki" do Świebodzic i na Dworcu Kolejowym w Świebodzicach przekażą je pracownikom Urzędu Pocztowego Świebodzice 1.
 8. Po przewiezieniu i przekazaniu, przesyłki zostaną ostemplowane przez Urząd Pocztowy Świebodzice 1 datownikiem eksploatacyjnym i stemplem dodatkowym z hasłem: "Przewieziono Pociągiem do Polskiej Sztuki na trasie Wrocław - Świebodzice.
 9. Po opracowaniu przesyłki zostaną doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Za prawidłową realizację przewozu przesyłek "Pocztą peronowo-kolejową" odpowiadają: Region Sieci we Wrocławiu i Regionalny Koordynator ds. filatelistyki we Wrocławiu.
 11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu ….05.2019 roku.

* nadawca przyjmuje do wiadomości, że nadaje przesyłki nierejestrowane na własne ryzyko ze względu na brak możliwości żądania odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki nierejestrowanej. Prawo Pocztowe Art.58 pkt. 1. "Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej, paczki pocztowej, przesyłki z zadeklarowana wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej"