Sztuka i rzemiosło artystyczne
Spotkania wyjątkowych ludzi

Podsumowanie IV Festiwalu

VI Festiwal Sztuki v Rzemiosła Targira-art. już za nami. To dolnośląskie święto sztuki i rzemiosła polskiego przyniosło naszej festiwalowej publiczności dużo zadowolenia i satysfakcji. Należy podkreślić wysoki poziom prezentowanych dzieł oraz niezapomnianą atmosferę, jaka corocznie daje się odczuć na hali głównej Festiwalu. Na pewno najważniejszym wydarzeniem tegorocznej edycji było pierwsze posiedzenie Kapituły Via Artis Polonia. Ten nowy projekt będzie realizowany niejako dwu torowo, tak aby najdalej za dwa lata można było uroczyście - podczas kolejnej edycji Targiry-art. - otworzyć godnie Aleję Chwały Sztuki i Rzemiosła Polskiego XXI Wieku. Liczymy, ze wówczas zawitają do Świebodzic najwięksi polscy artyści sławiący naszą sztukę i rzemiosło na świecie. Jak co roku ogromną radość naszej publiczności sprawiły przeprowadzane przez naszych wystawców warsztaty artystyczne. Dlatego też, jako organizatorzy, będziemy dążyć do tego, aby w kolejnych latach liczba godzin i oferta zajęciowa była sukcesywnie powiększana. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wykłady z zakresu kowalstwa prowadzone przez pana Ryszarda Mazura i wykład o ametystach wygłoszony przez pana Mirosława Kulebę. Ciekawie prezentowały się prace na wystawie fotografii państwa Wawrzyniaków oraz wystawa malarstwa pana Czesława Wiącka.

Cieszy to, że Festiwal Targira-art. nabiera powoli charakteru imprezy o coraz większym znaczeniu handlowym. W tym roku udało się naszym wystawcom nie tylko nawiązać kilka ciekawych kontaktów biznesowych, ale także to okazja do pokazania swoich dzieł poza granicami naszego kraju.

Najważniejsze trofeum - Grand Prix Targiry-art. 2016 - w tym roku pojechało do Wrocławia. Pan Janusz Kul głosami naszej publiczności zdobył je prezentując komplet biżuterii pn. „Księżycowa Noc”. Należy podkreślić, że zarówno konkurs Art.-Nobilium , jak i o Grand Prix cieszyły się wśród wystawców dużym powodzeniem.

W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które pomagały i wspierały nasze działania zmierzające do zorganizowania tegorocznej imprezy. Szczególne podziękowania należą się władzom Świebodzic, a w szczególności panu Burmistrzowi Bogdanowi Kożuchowiczowi, naszym patronom honorowym i medialnym , sponsorom oraz wystawcom za prezentację wyjątkowych dzieł, wspaniałą atmosferę, a publiczności za udział w naszym święcie.